Grudniowy mityng otwarty

Dzisiejsze spotkanie będzie miało charakter otwarty – zapraszamy więc na nie wszystkich zainteresowanych tematyką AJ. Pierwszą część poświęcimy na pracę z książką „Anonimowi Żarłocy”. Porozmawiamy o swoich doświadczeniach zdrowienia w odniesieniu do historii jedzenioholików z innych krajów. Drugą część mityngu jak zawsze zaczniemy od poświęcenia chwili na sprawy organizacyjne naszej grupy. Następnie przeczytamy „Rozważania AŻ….
Czytaj dalej

Październikowy mityng otwarty

Na dzisiejsze spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką AJ. Pierwszą część mityngu poświęcimy na pracę nad książką „Abstynencja”. Przeczytamy historie jedzenioholików, którzy zdrowieją dzięki Programowi 12 Kroków, a następnie podzielimy się doświadczeniem naszej pracy nad sobą. W drugiej części mityngu poświęcimy chwilę na sprawy organizacyjne, a następnie odczytamy dzisiejsze „Rozważania AŻ. Na dziś” oraz podzielimy się…
Czytaj dalej

Mityng z Tradycją Dziesiątą

          Podczas dzisiejszego mityngu przyjrzymy się bliżej Tradycji Dziesiątej: Anonimowi Jedzenioholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich Wspólnoty, ażeby imię AJ nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki. Naczelną zasadą tej Tradycji jest neutralność. Porozmawiamy o tym jak stosujemy tę Tradycję w naszej grupie, jak przejawia się ona w działaniach…
Czytaj dalej

Mityng z Tradycją Ósmą

Trzecia środa miesiąca oznacza, że tematem przewodnim mityngu będzie praca nad Dwunastoma Tradycjami AJ. Dziś czas poświęcimy na Tradycję Ósmą: Działalność we Wspólnocie powinna na zawsze pozostać honorowa; dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AJ. Zastanowimy się nad honorowym charakterem naszej działalności w służbach AJ i jego granicach. Oprócz dosłownego rozumienia tej Tradycji…
Czytaj dalej

Drugi mityng z Krokiem Ósmym

Dziś ponownie skupimy się na Kroku Ósmym.  Zastanowimy się co stanowi przeszkodę do zadośćuczynienia, porozmawiamy o przebaczaniu i pozbywaniu się uraz. Być może zdefiniujemy pojęcie „gotowości do zadośćuczynienia”. Druga część mityngu to jak zawsze czas na sprawy organizacyjne, „Rozważania AŻ. Na dziś” i podzielenie się doświadczeniem z ostatniego tygodnia i z pracy na Programie 12…
Czytaj dalej

Mozaika

Podczas chwili wyciszenia w miejscu kontemplacji przyglądałem się pięknej ściennej mozaice. Mozaika była bardzo duża, wielkości całej ściany holu. Dzieło było niezwykle misterne i skomplikowane. Byłem pod wrażeniem, że tak wiele malutkich, podobnych kawałków mogło utworzyć tak ogromny, sugestywny obraz. Plan mojej Siły Wyższej można przyrównać do tego niezwykłego widoku mozaiki, w którym każda osoba…
Czytaj dalej

Pierwszy mityng sierpnia

Dziś zapraszamy na mityng z Krokiem Ósmym: Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim. Przez najbliższe dwa spotkania ten Krok będzie głównym tematem mityngu. Przyjrzymy się naszym relacjom z innymi ludźmi, naszym urazom i winom. Porozmawiamy o mocy zadośćuczynienia i gotowości do zmian w naszym postępowaniu wobec innych. Drugą część…
Czytaj dalej

Lipcowy mityng otwarty

Jak zawsze w czwartą środę miesiąca wszystkich zainteresowanych tematyką AJ zapraszamy na mityng otwarty. W pierwszej części zajmiemy się pracą nad pozycją „Anonimowy Żarłocy”. Odnosząc się do historii innych Anonimowych Jedzenioholików podzielimy się swoim doświadczeniem zdrowienia, swoimi sukcesami i troskami związanymi z pracą na Programie 12 Kroków. Drugą część mityngu tradycyjnie przeznaczymy na sprawy organizacyjne,…
Czytaj dalej

Rozważania AŻ. Na dziś

Powtarzalność jest jedyną formą trwałości, jaką natura może osiągnąć. George Santayana Dzisiejsze rozważania przypominają mi moje przemyślenia o tym czy ciągła praca na tym samym Programie 12 Kroków ma sens, czy ten sam scenariusz każdego mityngu nie sprawi, że nowoprzybyli poczują nudę, czy czytanie tej samej literatury kilka razy nie będzie skutkowało moim znużeniem materiałem proponowanym…
Czytaj dalej

Lipcowy mityng z Tradycją Siódmą

Pierwszą część dzisiejszego mityngu poświęcimy pracy nad Tradycją Siódmą: Każda grupa AJ powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz. Zastanowimy się jak ta Tradycja funkcjonuje w naszej grupie, jak działa we Wspólnocie i jak sami jej przestrzegamy. Drugą część poświęcimy na sprawy organizacyjne, dzisiejsze „Rozważania AŻ. Na dziś” oraz dzielenie się doświadczeniem…
Czytaj dalej